Priser - Tilskud - Gebyrer

Kiropraktik & Neurorehabilitering er tilsluttet overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner.Det betyder, at de fleste ydelser på klinikken udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.Regionen regulerer priserne to gange årligt, 1. april og 1. oktober.Her kan du læse mere om priser, tilskud og gebyrer - og har du uddybende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Pris for Kiropraktik- Forundersøgelse

Prisen er fastsat af Regionen og afhænger af hvornår du sidst har været til behandling hos en kiropraktor i enten vores Holbæk eller Roskilde klinik.
Er der gået mere end 3 år siden, du har været hos os, betragtes du som en helt ny patient.
Er der gået mellem 1-3 år laves der en ny forundersøgelse.
Ved nye problemer eller ved tilbagefald inden for det første år, laves der en ny forundersøgelse.
Kiropraktoren honoreres for indledende undersøgelse og eventuel behandling.

Find den samlede prisliste for Speciale 53
i kiropraktik-prisliste-linket nedenfor.

Pris for Kiropraktik- Opfølgende Konsultation

Prisen er fastsat af Regionen og afhænger af omfanget af den behandling, der er behov for.
Prisen varierer derfor fra patient til patient.
Kiropraktoren honoreres for undersøgelse, forebyggelse, behandling, rådgivning og øvelsesvejledning.

Find den samlede prisliste for Speciale 53
i kiropraktik-prisliste-linket nedenfor.

Pris for Kiropraktik- Diskusprolaps og spinalstenose

Prisen er fastsat af Regionen, som giver dig et højere tilskud til dine behandlinger, hvis din kiropraktor har mistanke om diskusprolaps eller spinalstenose.
Til gengæld er det et krav, at du møder til kontrol og behandling på nogle af regionen definerede tidspunkter, så udviklingen på din prolaps / stenose følges tæt.

Find den samlede prisliste for Speciale 64
i kiropraktik-prisliste-linket nedenfor.

Pris for Kiropraktik- Røntgen

Prisen for en røntgenundersøgelse her i klinikken eller gebyrer for fortolkning af fremmede billeder er fastsat af Regionen.
Det er altid kiropraktoren, der vurderer, om der er indikation for at lave en røntgenundersøgelse.

Skulle du have fået lavet MR, CT, UL eller røntgenundersøgelser andre steder, kan vi med dit samtykke indhente og tolke materialet.

Find den samlede prisliste for Speciale 53+64 for rekvirering af billeder og udførelse af røntgen
i kiropraktik-prisliste-linket nedenfor.

Kiropraktik - Samlet Prisliste

På Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside kan du finde de samlede prislister for
almen kiropraktik (speciale 53) og pakkeforløb (speciale 64),som er indgået
ved landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Find prislister for kiropraktik (speciale 53+64) her

Neurorehabilitering - Priser

Prisen for første konsultation i et neurorehabiliteringsforløb er 2.675kr.
Efterfølgende konsultationer følger taksten for en udvidet opfølgende konsultation for Speciale 53. Se prisliste-linket.
Forsikringsordninger giver ofte et mindre tilskud til den første indledende forundersøgelse og dækker tit de efterfølgende konsultationer helt. Forsikringsordninger dækker ikke gebyrer for udeblivelser og sene afbud.
Det er YDERST sjældent at vi oplever at forsikringsordninger dækker hele første konsultation.
Hvis du sørger for, at vi får en gyldig kopi af din forsikringsbevilling senest ved din anden konsultation,
afregner vi gerne direkte med din forsikring, for den del de dækker.

Sygeforsikringen “Danmark” giver et lille tilskud til både den indledende og de efterfølgende konsultationer.
Du kan ikke få tilskud fra både forsikringsordninger og “Danmark” samtidig.

Forsikringsdækning

Har du en sundhedsforsikring, eller har du været ude for en ulykke, anbefaler vi altid, at du kontakter din forsikring, før du modtager behandling, så du ved, om de vil betale for dine konsultationer.
De fleste forsikringsordninger dækker helt eller delvist din egenbetaling for kiropraktikbehandling – dog ikke gebyrer for udeblivelser og sene afbud. Hvis du sørger for, at vi får en gyldig kopi af din forsikringsbevilling senest ved din anden konsultation, afregner vi gerne direkte med din forsikring.
Enkelte selskaber har særlige regler.

Læs om Forsikring

Betaling

Vi afregner for behandling efter HVER konsultation.

I Roskilde klinikken kan du betale med Mobilepay eller få betalingsoplysninger med hjem, som skal indbetales senest en uge efter behandling.

I  Holbæk klinikken kan du betale med Mobilepay, Dankort, Kreditkort, kort på telefon/ur – eller få betalingsoplysninger med hjem, som skal indbetales senest en uge efter behandling.

Gebyr for sene afbud og udeblivelser

Afbud kan foretages hele døgnet på SMS til 23111633 eller i telefontiden på 59431192.
Oplys venligst navn og tidspunkt.
Afbud bedes meddelt senest kl. 08.00 på behandlingsdagen
Et senere afbud eller en udeblivelse udløser
et selvbetalt udeblivelsesgebyr på op til 364 kr.
afhængig af den bookede behandlingsform.
Beløbet er fastsat af Regionen og dækkes IKKE
af forsikringsordninger.

Find vores afbudsregler her

Gebyrer for attester og journaloplysninger

Du har som patient eller hvis din advokat henvender sig på vegne af dig, altid mulighed for at få udleveret en kopi af din uredigerede journal vederlagsfrit. Vi har opbevaringspligt i 10 år.

Har du brug for en statusattest udløser det et gebyr.
Har kommunen eller din forsikring brug for en statusattest eller en journaludskrift udløser det et gebyr.

Læs mere om persondata og aktindsigt

Lægehenvisning ?

Der er ikke krav om en lægehenvisning for at benytte en kiropraktor – og det udløser IKKE et større tilskud fra det offentlige, hvis du har set lægen først.
Kiropraktoren er uddannet til og har pligt til selv at kunne stille en diagnose.
Vi kommunikerer gerne direkte med din læge ved behov, men kun hvis du giver samtykke til det.

Det gule sundhedskort

Husk at medbringe dit gule sundhedskort ved HVER behandling – enten kortet eller i app’en.
Alle patienter med et gyldigt dansk sundhedskort kan få tilskud til behandling fra den offentlige danske sygesikring. Er du dansker og udrejst til udlandet, kan der gælde særlige regler, som lukker for tilskuddet. I disse tilfælde skal du selv betale den andel, som den offentlige sygesikring normalt dækker.

Et Sundhedskort kan bestilles på Borger.dk

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af sygeforsikringen “Danmark”, giver de et tilskud til din behandling, som kommer oven i det offentlige tilskud. Hos os betaler du din egenbetaling – og efterfølgende sætter “Danmark”
tilskuddet ind på din konto.

Du skal blot informere os om dit medlemskab,
så kører det automatisk.

Læs mere om "Danmark" på Sygeforsikringen.dk

Helbredskort

Er du pensionist og har sundhedsudgifter, har man i nogle tilfælde mulighed for at få bevilliget et helbredstillæg. Hvor stor en andel af dine sundhedsudgifter, som helbredskortet dækker, varierer for hver enkelt borger.
Har du et helbredskort og modtager behandling hos os, får du en kvittering for din egenbetaling. Kvitteringen skal du efterfølgende aflevere på Borgerservice.

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk