Billeddiagnostik

Introduktion til billeddiagnostik

Billeddiagnostik er en disciplin, der anvender forskellige typer af billeddannende teknologier til at skabe billeder af knogler og andre strukturer i kroppen. Dette kan i nogle tilfælde hjælpe med til at stille en diagnose. Der findes forskellige former for billeddiagnostiske undersøgelser eksempelvis røntgen, MR-scanning (MR), CT-scanning (CT) og ultralydsscanning (UL).
Har du fået foretaget nyere relevante røntgenundersøgelser eller scanninger (MR, CT, UL), kan vi med dit samtykke indhente og anvende materialet.
På klinikken kan vi selv foretage røntgenoptagelser og henvise til de øvrige scanningstyper.


Røntgenundersøgelse

En almindelig røntgenundersøgelse kan udføres på alle dele af kroppen. Røntgenbilledet bliver dannet ved hjælp af røntgenstråler, der sendes gennem den del af kroppen, der skal undersøges.
Alle vores kiropraktorer er uddannet i at foretage røntgenundersøgelser og diagnosticere ud fra røntgenbilleder. Det er altid kiropraktoren, der vurderer nødvendigheden af og om der er indikation for at foretage en røntgenundersøgelse.
I klinikken følger vi de kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser i bevægeapparatet. Finder kiropraktoren indikation for en røntgenundersøgelse, kan denne foretages hurtigt på vores eget digitale røntgenanlæg i klinikken. Efter endt røntgenundersøgelser laver kiropraktoren en beskrivelse af billederne. Denne sendes også til din egen læge, hvis vi får dit samtykke til det.

Henvisning til røntgen på sygehuset:
Som alternativ til en røntgenundersøgelse i vores klinik, har vi også mulighed for at henvise til røntgen på sygehuset. Her kan vi dog ikke påvirke eller beslutte, hvornår undersøgelsen finder sted.

Henvisning til røntgen fra andre kiropraktorer:
Vi foretager gerne røntgenundersøgelser for andre kiropraktorer. Vi skal dog bruge en kopi af henvisningen fra den henvisende kiropraktor.

Information om stråledoser:
Behovet for at få foretaget en røntgenundersøgelse vurderes altid ud fra din situation.
Risikoen ved røntgenundersøgelser er meget lille. Moderne røntgenanlæg er designet til at lave optagelser i meget høj kvalitet ved meget lave stråledoser.
Du kan læse mere på sundhed.dk og ssi.dk.


Scanninger

Hvis der er indikation herfor, kan kiropraktoren vurdere, at der er behov for en scanning. I mange tilfælde vil en scanning ikke have nogen betydning for patientens behandlingsforløb eller mulighed for at komme sig. Faktisk viser forskning at rutine-scanninger ofte stiller patienten dårligere. Vi indgår derfor i en dialog med vores patienter om, hvornår og hvorfor det giver mening med en scanning.
En kiropraktor kan foretage henvisning til MR og CT- scanninger inden for bevægeapparatet.
Scanningen kan foretages på et offentligt sygehus eller på et privathospital. Vi kan ikke påvirke eller beslutte, hvornår scanningen bliver foretaget.


Priser

Prisen for røntgenundersøgelser i klinikken eller for rekvirering og fortolkning af billeder foretaget andre steder er fastsat af Danske Regioner og fremgår af vores prisliste.

Har du det gule sygesikringskort, får du tilskud fra den offentlige sygesikring.
Er du medlem af sygeforsikringen “Danmark”, kan du få tilskud til en røntgenundersøgelse hos os.
Har du en sundhedsforsikring, dækker de i mange tilfælde en røntgenundersøgelse.