Forsikringer og andre betalere

Måske har du en sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring, der kan betale for dine behandlinger?Vi anbefaler altid, at du kontakter din forsikring inden behandlingsstart, da mange forsikringer ikke dækker bagudrettet.Her kan du læse mere om forsikringsordninger og om hvad du skal gøre, for at bruge forsikringen hos os.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan benytte din forsikring hos os, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringer dækker ofte for de fleste af vores behandlinger i klinikken. Ofte er hjemmeboende børn også dækket af den type forsikring. Hvis du ikke selv har tegnet en forsikring, kan du undersøge, om du skulle have en sundhedsforsikring via dit arbejde eller via en pensionsordning, da mange virksomheder tilbyder forsikring til deres medarbejdere.

For at du kan få dækket dine behandlinger anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab før din første behandling, hvis du vil være sikker på, at de dækker. Det er ikke alle, der dækker bagudrettet. Vi kender ikke de regler og vilkår, som du er dækket ind under, så det er altid en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, hvis der er noget du er i tvivl om.

Vi kan i mange tilfælde sende regningen direkte til dit forsikringsselskab. For at vi kan dette, skal du sørge for, at vi modtager en kopi af din betalingsgaranti. Du kan give os et fysisk print af bevillingen, eller du kan sende den til os. Hvis vi ikke får en kopi af din betalingsgaranti, skal du selv lægge ud for behandlingen. I så fald får du en kvittering fra os, som du selv kan indsende til forsikringen.

Din sundhedsforsikring dækker ikke for gebyrer for udeblivelser eller sene afbud. Disse gebyrer er selvbetalte og afregnes direkte mellem dig og klinikken.

Når du modtager en bevilling fra dit forsikringsselskab, skal du være opmærksom på følgende punkter:

  • Hvor mange behandlinger har du fået bevilliget og hvordan er gyldighedsperioden (startdato og udløbsdato). Det er altid dit ansvar at holde øje med antal behandlinger og dækningsperioden. Du kan altid spørge i receptionen, hvor mange behandlinger du har fået.
  • Hvilken type behandlinger har du fået godkendt? (Kiropraktik, fysioterapi, massage el. andet)
  • Er der evt. et max. beløb pr. behandling? – Hvis bevilling ikke dækker hele beløbet pr. behandling, skal du selv lægge ud for behandlingen. Du får en kvittering med for din betaling, så du kan få pengene refunderet fra forsikringsselskabet.
  • Dækker forsikringen både akut og forebyggende behandlinger?

Særligt om sundhedsforsikringer viaTryg Sundhed og Pension Danmark(Behandlerbooking)

Har du en sundhedsforsikring via TRYG Sundhed eller Pension Danmarks sundhedsforsikring, skal du ALTID booke din første behandling via Behandlerbooking hos forsikringsselskabet. Ellers afviser de betaling for din første  behandling.

Alle vores behandlere kan vælges i behandlerbooking-
ordningen med undtagelse af Jesper Flemming Jensen.
Dine første to tider i neurorehabiliteringsforløb hos
Anders Lynge Damsgaard skal bookes ved at ringe til os.

Via ordningen kan du skifte mellem vores behandlere; men forsikringsbevillingen er knyttet til lokationen for klinikken.
Dvs. du skal bede om en ny bevilling, hvis du vil skifte mellem behandlere i Holbæk og Roskilde.

Dækker forsikringen helt eller delvist?

Nogle forsikringer dækker den fulde pris, mens andre dækker delvist. Dette betyder, at der kan være en delvis egenbetaling. Af betalingsgarantien, som du får fra din forsikring, vil det fremgå, hvor meget de dækker.
Hvis bevilling ikke dækker hele beløbet pr. behandling, skal du selv lægge ud for hele behandlingen. Du får en kvittering med for din betaling, så du kan få pengene delvist refunderet fra forsikringsselskabet.
Første gang du kommer til en neurologisk udredning, vil der som regel altid være en egenbetaling.

Dækker forsikringen for gebyrer?

Gebyr for dine udeblivelser eller sene afbud:
Din sundhedsforsikring dækker ikke for gebyrer for udeblivelser eller sene afbud. Disse gebyrer er selvbetalte og afregnes direkte mellem dig og klinikken.
Læs mere om regler for afbestilling af konsultationer.

Gebyrer for attester:
Skulle din sundhedsforsikring anmode om attester eller journaludtalelser fremsendes gebyret til forsikringsselskabet.

Forsikringsselskaber

Klinikken har ydernummer og overenskomst med sygesikringen, hvilket ofte er et krav fra forsikringsselskaberne.

Nedenfor fremgår nogle af de forsikringsselskaber, som vores patienter anvender hos os, skulle dit forsikringsselskab ikke fremgå af listen, kan du som regel bruge det hos os alligevel.

Alka – Alm Brand – AP Pension – Codan – Danica –
Dansk Sundhedssikring – Falck Healthcare –
GF forsikring – Gjensidige – IF forsikring – LB –
Nordea Pension – Nordic Netcare – Pensam –
Pension Danmark – PFA – Sygeforsikringen Danmark –
TJM Forsikring – TopDanmark – Tryg

Andre betalere

Arbejdsgiverbetalt behandling – eller anden betaler:
Skulle din arbejdsgiver eller en anden tilbyde at betale for din behandling, skal du selv afregne direkte med os, og du kan efterfølgende få en kvittering med, som du kan aflevere til betaleren.

Helbredskort:
Har du et helbredskort eller et medicinkort, skal du selv afregne direkte med os, og du kan efterfølgende få en kvittering med, som du kan aflevere på Borgerservice.

Gavekort:
Vi er sundhedsfagligt personale, og det er ikke muligt at udstede gavekort.

Ulykkesforsikringer

Har du været ude for en ulykke, eller er du på anden vis kommet til skade, så dækker din fritids- eller ulykkesforsikring højst sandsynligt dine udgifter til din behandling. Hvis din ulykke er anerkendt af forsikringen og et beløb eller et antal behandlinger er fastsat, kan vi som regel afregne direkte med din ulykkesforsikring. Vi skal blot modtage en kopi af bevillingen.
Er din skade fortsat under behandling hos din ulykkesforsikring, bedes du selv betale for behandlingen, og du kan efterfølgende indsende kvitteringen til ulykkesforsikringen.

Din ulykkesforsikring dækker ikke for gebyrer for udeblivelser eller sene afbud. Disse gebyrer er selvbetalte og afregnes direkte mellem dig og klinikken.

Når du modtager en bevilling fra dit forsikringsselskab, skal du være opmærksom på følgende punkter:

  • Hvor mange behandlinger har du fået bevilliget og hvordan er gyldighedsperioden (startdato og udløbsdato). Det er altid dit ansvar at holde øje med antal behandlinger og dækningsperioden. Du kan altid spørge i receptionen, hvor mange behandlinger du har fået.
  • Hvilken type behandlinger har du fået godkendt? (Kiropraktik, fysioterapi, massage el. andet)
  • Er der evt. et max. beløb pr. behandling? – Hvis bevilling ikke dækker hele beløbet pr. behandling, skal du selv lægge ud for behandlingen. Du får en kvittering med for din betaling, så du kan få pengene refunderet fra forsikringsselskabet.
  • For nogle ulykkesforsikringer modtager man et totalt beløb, som man må modtage behandlinger for i en given periode i stedet for et antal behandlinger.